Wadden

Het Waddenonderzoek van Natuurlijk veilig is nu afgerond. Dit richtte zich op de vraag welke eigenschappen van de wadplaten belangrijk zijn voor de instandhouding van de natuurwaarden in de Waddenzee? Uit een statistische analyse van SIBESdata blijkt dat de meeste bodemdieren goed kunnen functioneren onder verschillende omstandigheden, maar tegelijkertijd vaak een voorkeur hebben. In het onderzoek is ook gekeken naar het effect op wadvogels. Daaruit blijkt dat soorten met een specifiek dieet gevoeliger zijn voor verandering. Door deze onderzoeksresultaten te combineren met die van Kustgenese 2.0, kunnen we in de toekomst de vertaalslag maken naar ecologische effecten. Lees meer over het Waddenonderzoek van Natuurlijk Veilig hier.
 

Welke eigenschappen van de wadplaten zijn belangrijk voor de instandhouding van de natuurwaarden in de Waddenzee?