Vooroever

Hoe beïnvloedt suppletie de ecologische functie van de ondiepe kustzone (kinderkamerfunctie voor vis)? Welke kenmerken zijn daarbij van belang en hangen die samen met (iedere 5 jaar terugkerende) suppleties? Onderzoekers analyseren de kenmerken van dit veelal nog onbekende habitat en bekijken welke dieren in de bodem en het water leven. Ook gebruiken we data vanaf de jaren 90. Met al deze gegevens – die worden gepubliceerd op de website van het Informatiehuis Marien – proberen  we de veranderingen door zandsuppleties in kaart te brengen. De beide meetcampagnes in combinatie met de al aanwezige data moeten inzicht geven in de samenhang van het geheel. Dit vraagt om slimme analyses en kritisch vermogen om na te gaan of de conclusies valide zijn. De eindrapportage van dit onderzoek verschijnt in 2021. Vooroeversuppleties zijn meestal ongeveer even groot als de aanwezige brekerbanken. Ze worden geplaatst zeewaarts van de buitenste brekerbank. Bekijk de laatste update over het vooroever-onderzoek hier.

Hoe beïnvloedt suppletie de ecologische functie van de ondiepe kustzone (kinderkamerfunctie voor vis)?