Duinen

De onderzoekslijn duinen moet duidelijkheid geven hoe zandsuppleties de natuurlijke ontwikkeling van de duinen beïnvloeden. Kunnen we de diversiteit van het duinlandschap bevorderen met suppleties of zijn andere factoren dominant? In het onderzoek herhalen we analyses die in 2010 zijn gedaan. Op basis van luchtfoto’s en hoogtekaarten bekijken we hoe dynamisch de Nederlandse zeereepduinen zijn. Door te vergelijken met de eerdere analyses zien we de verschillen (geografisch en in de tijd) en kunnen we deze verklaren. Zo ontdekken we of en hoe suppleties de dynamiek van zand, wind en water beïnvloeden, en van daar uit kunnen we uitzoeken wat dat voor de planten en dieren betekent. Dit laatste gebeurt door een expert-sessie die in januari 2019 plaatsvindt. Het onderzoek wordt in 2020 afgerond. Bekijk de laatste update van het Duinonderzoek hier.

Kunnen we de diversiteit van het duinlandschap bevorderen met suppleties of zijn andere factoren dominant?