Duinen

De onderzoekslijn duinen moet duidelijkheid geven hoe zandsuppleties de natuurlijke ontwikkeling van de duinen beïnvloeden. Kunnen we de diversiteit van het duinlandschap bevorderen met suppleties of zijn andere factoren dominant? In het onderzoek herhalen we analyses die in 2010 zijn gedaan. Op basis van luchtfoto’s en hoogtekaarten bekijken we hoe dynamisch de Nederlandse zeereepduinen zijn. Door te vergelijken met de eerdere analyses zien we de verschillen (geografisch en in de tijd) en kunnen we deze verklaren. Zo ontdekken we of en hoe suppleties de dynamiek van zand, wind en water beïnvloeden, en van daar uit kunnen we uitzoeken wat dat voor de planten en dieren betekent. Dit laatste gebeurde door een expertsessie die in januari 2019 plaatsvond. Het onderzoek wordt in 2020 afgerond. Bekijk de laatste update van het Duinonderzoek hier. De praktische vertaling van het rapport voor de beheerders volgt binnenkort.

Kunnen we de diversiteit van het duinlandschap bevorderen met suppleties of zijn andere factoren dominant?

Het onderzoek wordt in 2020 afgerond. De uitkomsten kunnen ertoe leiden dat er ontwerpcriteria voor zandsuppleties komen om de effecten op duinen te minimaliseren. Bijvoorbeeld dat we de strandsuppletie niet hoger maken dan 3 meter NAP, zodat de zee bij storm het zand kan herverdelen en sorteren en duinen er geen negatieve effecten van ondervinden. 
 

Extra onderzoek naar de duinen

Natuurlijk Veilig is mede fiancierder van 2 extra ecologische onderzoeken naar de duinen: 'Ruimte voor zand', uitgevoerd door Rijksuniversiteit Groningen en 'DuneForce' uitgevoerd door Technisch Universiteit Delft.

Het onderzoek ‘Ruimte voor zand’ bekijkt hoe breed de kust moet zijn om voldoende ruimte te bieden aan alle verschillende natuur die de Nederlandse duinen ooit rijk was. Hoe ruim moet een duingebied in zijn jasje zitten om het verschuivende duinmozaïek in ere te kunnen herstellen?

'Duneforce' omvat een uitgebreide studie naar kustduinen die kustverdediging en een specifieke ecologische leefomgeving bieden aan de menselijke samenleving. Dit zal resulteren in een kwantitatief model dat de ontwikkeling van de kustzone voorspelt met betrekking tot duinhabitat en kustveiligheid. Dit nieuwe model zal worden toegepast in verschillende praktijkvoorbeelden om kustbeheerstrategieën en -interventies in het kustsysteem te optimaliseren.