Kornetbemonstering in IJmuiden

Weinig strandgangers staan erbij stil dat zij tijdens een zwempartij omringd zijn door grote hoeveelheden vis. Het ondiepe kustwater is een opgroeihabitat voor juveniele vissen vanwege de combinatie van temperatuur, voedsel en beschutting tegen grote vissen. Deze 'kinderkamer' is van ecologisch belang voor vispopulaties in de Noordzee.

Onderzoekers in actie
Beeld: ©Marcel de Vries / De Levende Natuur
Onderzoekers in actie op een bemonsteringslocatie bij IJmuiderslag.

Desondanks wordt er niet routinematig bemonsterd en is de kennis over deze zone beperkt. Wageningen Marine Research (WMR) bemonstert de brandingszone bij IJmuiden sinds 2020 routinematig met een kornet. In de jaren tachtig van de vorige eeuw is een soortgelijke bemonstering uitgevoerd, waardoor we de recente vangsten kunnen vergelijken en ontwikkelingen van de visgemeenschap kunnen analyseren.

Bron: Bram Couperus, Joey Volwater & Ralf van Hal - De Levende Natuur - jaargang 122 - nummer 5

Iedere visser en viszoeker weet: de samenstelling van het visbestand in zee verandert altijd. Als gevolg van veranderende omstandigheden – natuurlijke, of door mensen veroorzaakte – is geen jaar hetzelfde. Om de jaar-op-jaar-variatie te volgen voor de Nederlandse kust, vinden er jaarlijks bemonsteringen met een garnalenkor (6 m) plaats vanaf een schip. Deze bemonsteringen zijn gericht op het verkrijgen van inzicht in de aanwas van jonge schol en tong. De keuze voor een relatief zwaar vistuig en het gebruik van een onderzoeksvaartuig met faciliteiten voor het uitzoeken van de vangsten garanderen representatieve vangsten van relatief grote vis. Er kleven ook beperkingen aan deze bemonsteringen: ze vinden slechts eens per jaar plaats in het najaar, waardoor er geen beeld is van de seizoensdynamiek in de Nederlandse kustzone. Een andere beperking is dat er niet bemonsterd kan worden in water van minder dan 4 m diep; hierdoor wordt de brandingszone niet meegenomen in de bemonsteringen.

Lees het hele artikel via de Levende Natuur