Eindcongres Natuurlijk Veilig

Na 10 jaar onderzoek presenteren we op 24 november de belangrijkste inzichten tijdens het eindcongres van Natuurlijk Veilig. Aan de hand van alle nieuw opgedane kennis en data schetsen we de groene toekomst van het kustbeheer.

Uitnodiging
©NatuurlijkVeilig

Save the date: 24 november 2021

In 2016 startten we het tweede deel van ons onderzoek naar de ecologische effecten van kustsuppleties. Voor dit onderzoek bracht een convenant van Rijkswaterstaat en verschillende natuurorganisaties de impact van kustsuppleties voor de natuur in kaart.

Het onderzoek focuste zich op drie onderzoeklijnen: de gevolgen van het opspuiten van zand op de vooroevers en de indirecte gevolgen voor de duinen en de Waddenzee. Deze onderzoeken zijn uitgevoerd door NIOZ, Deltares en Wageningen Marine Research.

Programma

Tijdens het eindcongres behandelen we de resultaten en de lessen uit 5 jaar onderzoek, geven we een kijkje in de toekomst en schetsen we ons droombeeld van de Nederlandse kust.
 
Het zal de laatste update worden vanuit Natuurlijk Veilig, maar we houden graag contact en zullen kennis blijven delen uit de verschillende ecologische onderzoeken naar kustsuppleties. Bovendien zal Rijkswaterstaat actief de samenwerking blijven zoeken bij het plannen en uitvoeren van suppleties.

12.00 uur, ontvangst

13.00 uur, presentaties - deel 1

14.30 uur, strandwandeling

15.30 uur, presentaties - deel 2

16.30 uur, afsluitende borrel

Voor wie is het congres?

Voor betrokken natuurorganisaties, beleidsmakers, wetenschappers en vakexperts binnen kustonderhoud.

Bezoek het eindcongres

We ontmoeten elkaar na 4 jaar opnieuw bij Fort Kijkduin in Den Helder. Je kunt fysiek bij deze middag aanwezig zijn.

Schrijf je nu alvast in! 

Eindcongres Natuurlijk Veilig

Toestemming voor bewaren gegevens

Natuurlijk Veilig zou uw gegevens graag langer (tot einde onderzoeksperioden) bewaren om u ook opvolgende jaren te kunnen uitnodigen voor de informatiedag.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw inschrijving voor de informatiedag van Natuurlijk Veilig te bevestigen en u over deze dag te kunnen informeren. Na afloop van de informatiedag worden uw gegevens vernietigd. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om u op de hoogte te houden over de informatiedag van Natuurlijk Veilig.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw inschrijving voor de informatiedag van Natuurlijk Veilig te bevestigen en u over deze dag te kunnen informeren. Uw aanmelding wordt door onze eigen medewerkers verwerkt. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

‘Zodra wij de informatiestroom (inclusief verslaglegging) over de informatiedag hebben voltooid worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.’

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *

Coronamaatregelen

Alleen wanneer de corona-omstandigheden erom vragen schakelen we over naar extra maatregelen en/of een digitale variant van de presentaties.