Webinar vooroever, 21 april 2021

Woensdag 21 april staat in het teken van de vooroever. Natuurlijk Veilig organiseert dan een webinar over alle lopende vooroeveronderzoeken. In een digitale seminar geven we een update van de laatste stand van zaken van vooroeveronderzoeken

Beeld: Lex van Lieshout
Folder update Natuurlijk Veilig

We bespreken de video's over

-    De samenhang tussen sediment, sedimentverandering, zandsuppleties en bodemleven
-    De kinderkamerfunctie van de kustzone voor vis

Tijdens het webinar is er volop ruimte voor vragen, opmerkingen en suggesties.

Interactief & digitaal

De update is dit jaar digitaal. Deelnemen kan met Microsoft Teams. Tijdens het webinar tonen we videopresentaties en in de live studio zijn onderzoekers, beheerders en leden van de organisatie aanwezig. Zij beantwoorden door het publiek gestelde vragen en gaan met elkaar in discussie over prikkelende stellingen. Zo maken we er een interactieve en enerverende digitale ontmoeting van! 

Programma webinar vooroever

14.30 uur - Opening en toelichting op het programma
Update Natuurlijk Veilig - Petra Damsma, Rijkswaterstaat
Habitatmodel vooroever - Peter Herman, Deltares
De impact op kinderkamerfunctie ondiepe kustzone - Ralf van Hal, Wageningen Marine Research
Behoefte en belang van de natuurorganisaties - Serena Rivero, Stichting de Noordzee
Interactieve sessies in subgroepen
16.15 uur - Afsluiting

Je bent van harte welkom!

De inschrijving is gesloten mocht u last minute als nog willen deelnemen dan mail naar cis.vanden.nieuwenhof@rws.nl of anders kunt u op woensdag voorafgaand bellen naar 06 13 10 19 60.