Webinar vooroever, 21 april 2021

Woensdag 21 april staat in het teken van de vooroever. Natuurlijk Veilig organiseert dan een webinar over alle lopende vooroeveronderzoeken. In een digitale seminar geven we een update van de laatste stand van zaken van vooroeveronderzoeken

Beeld: Lex van Lieshout
Folder update Natuurlijk Veilig

We bespreken de video's over

-    De samenhang tussen sediment, sedimentverandering, zandsuppleties en bodemleven
-    De kinderkamerfunctie van de kustzone voor vis

Tijdens het webinar is er volop ruimte voor vragen, opmerkingen en suggesties.

Interactief & digitaal

De update is dit jaar digitaal. Deelnemen kan met Microsoft Teams. Tijdens het webinar tonen we videopresentaties en in de live studio zijn onderzoekers, beheerders en leden van de organisatie aanwezig. Zij beantwoorden door het publiek gestelde vragen en gaan met elkaar in discussie over prikkelende stellingen. Zo maken we er een interactieve en enerverende digitale ontmoeting van! 

Programma webinar vooroever

14.30 uur    Opening en toelichting op het programma
14.35 uur    Update Natuurlijk Veilig - Petra Damsma, Rijkswaterstaat
14.45 uur    Video - Habitatmodel vooroever - Peter Herman, Deltares
Ruimte voor vragen n.a.v. de video
15.05 uur    Video - De impact op kinderkamerfunctie ondiepe kustzone - Ralf van Hal, Wageningen Marine Research
Ruimte voor vragen n.a.v. de video
15.25 uur    Behoefte en belang van de natuurorganisaties - Serena Rivero, Stichting de Noordzee
15.35 uur    Toelichting interactieve sessies
Korte Pauze
15.45 uur    Interactieve sessies in subgroepen
16.05 uur    Plenair verslag van de interactieve sessies
16.15 uur    Afsluiting webinar

Je bent van harte welkom!

Reserveer je deelname via het onderstaande formulier.

Inschrijfformulier Webinar Vooroever

Toestemming voor bewaren gegevens

Natuurlijk Veilig zou uw gegevens graag langer (tot einde onderzoeksperioden) bewaren om u ook opvolgende jaren te kunnen uitnodigen voor de informatiedag.

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw inschrijving voor de informatiedag van Natuurlijk Veilig te bevestigen en u over deze dag te kunnen informeren. Na afloop van de informatiedag worden uw gegevens vernietigd. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om u op de hoogte te houden over de informatiedag van Natuurlijk Veilig.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw inschrijving voor de informatiedag van Natuurlijk Veilig te bevestigen en u over deze dag te kunnen informeren. Uw aanmelding wordt door onze eigen medewerkers verwerkt. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

‘Zodra wij de informatiestroom (inclusief verslaglegging) over de informatiedag hebben voltooid worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.’

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *