Zeven nieuwe stuifkuilen bij strandreservaat Noordvoort

Middenin de Randstad, tussen Noordwijk en Zandvoort, ligt strandreservaat Noordvoort. Een bijzonder stiltegebied waar de natuur voorrang krijgt. In 2013 zijn er in de zeereep van het natuurreservaat stuifkuilen gegraven voor meer dynamiek in de duinen. Met succes. Daarom zijn er dit jaar zeven nieuwe stuikuilen aangelegd.

Stuifkuil strandreservaat Noordvoort
©Waternet

‘Voordat we ingrepen, was de zeereep een lange, rechte zanddijk. Alles daarachter zat op slot waardoor er weinig dynamiek te bekennen was’, vertelt Maaike Veer, beleidsadviseur bron- en natuurbeheer bij Waternet. ‘We maakten in 2013 de stuifkuilen als een transportmiddel voor kalkrijk zand naar achter het duin. Zo kregen we de dynamiek op gang.’

Ruimte voor dynamiek

In de zeereep van Noordvoort is woekerende vegetatie verwijderd en zijn stuifkuilen gegraven. Door het kalkrijke zand is er nu weer ruimte voor planten en dieren die in het duin thuishoren. Zeereepsoorten als zeeraket, zandviooltjes, zandhagedissen en parelmoervlinders.

De stuifkuilen maakten onderdeel uit van een experiment. Maaike: ‘We brachten de stuifkuilen op verschillende manieren aan, om te zien welke kuil zich het beste ontwikkelde. We maakten onderscheid in de hoeveelheid vegetatie de we verwijderden, hoe diep we de toplaag wegplagden en de ligging op het talud van het duin. Vervolgens zijn de stuifkuilen jarenlang gemonitord.’

Experimenteren met stuifkuilen

De conclusie van het experiment is dat het succes van een stuifkuil te maken heeft met de hoogte en ligging op de helling en de diepte van de oorspronkelijke ingreep. Veel kuilen groeiden snel weer dicht met helm of braam. Sommige kuilen ontwikkelden zich niet goed, zonder dat daar een duidelijke reden voor was. ‘Dat kan met van alles te maken hebben’, vertelt Maaike. ‘Misschien een richeltje in de stuifkuil die wind tegenhoudt, of de ligging op de wind.’

De zeven nieuwe stuifkuilen zijn aangelegd met de methode waarvan het team het meeste succes verwacht. Ze zijn dieper uitgegraven en verbonden met het strand. Maaike verwacht dat er ook bij deze kuilen nabeheer nodig is en er helmgras en braam verwijderd moet worden. Na ongeveer twee jaar moeten de stuifkuilen goed op gang zijn.

Het doel is verjonging van de vegetatie in de zeereep en voldoende doorstuiving naar de duinen er achter. Duinen moeten kunnen meegroeien met de stijgende zeespiegel. Het zand moet daarvoor vanaf het strand naar de duinen kunnen stuiven. Kuilen en kerven in de zeereep dienen als doorgeefluik van zand. 

Herstel van natuur tussen palen 70 en 73

‘Waternet is de trekker van dit project,’ legt Maaike uit. ‘Verder is Rijnland betrokken als waterkeringbeheerder, en werken de gemeenten Noordwijk en Zandvoort, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat mee. En de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk, Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en IVN Zuid-Kennemerland kwam het strandreservaat  tot stand. Alle organisaties hebben een intentieverklaring getekend waarin wij afspraken om samen te werken aan herstel van de natuur- en belevingswaarden van het gebied tussen kilometerpaal 70 en 73.’