Informatiedag Duinen 2020, 16 september

Op woensdag 16 september houden wij onze jaarlijkse informatiedag, een combinatie van de jaarlijkse workshop dynamisch kustbeheer die Rijkswaterstaat en STOWA sinds 2010 samen organiseren en de jaarlijkse update van het programma ‘Natuurlijk Veilig’. Omdat beide bijeenkomsten voor het thema ‘duinen’ een duidelijke overlap hebben, hebben we als organisatoren besloten de handen ineen te slaan. Door de uitbreiding van het deelnemers palet, hopen we nog meer kennis, ervaring en ideeën te delen.

Je bent van harte welkom!

We geven een update van alle lopende duin-onderzoeken. We tonen je wat de laatste stand van zaken is en daarna krijg je volop de ruimte voor vragen, opmerkingen en het delen van suggesties. We kunnen ons voorstellen dat je je afvraagt wat we doen met die suggesties en ideeën. In dit artikel lees je er meer over.

Vanuit natuurlijk veilig wordt er over het onderzoek naar de vooroever nog een afzonderlijke webinar later in het najaar georganiseerd. De datum van en het aanmeldformulier voor de update over het vooroever-onderzoek volgt binnenkort op deze website.

Workshop Dynamisch kustbeheer 2020

Aanmelden voor de update op 16 september over de Duin-onderzoeken kan op de website van STOWA.

Graag nodigen Rijkswaterstaat en STOWA jullie uit voor de workshop Dynamisch kustbeheer 2020 op 16 september. Deze bijeenkomst is bedoeld voor beheerders van de zandige waterkeringen en van de duinen, natuurorganisaties, onderzoekers en beleidsmedewerkers en heeft tot doel om kennis en informatie uit te wisselen over dynamisch kustbeheer en over (de ecologische effecten van zandsuppleties op) de duinen.

In 2020 kiezen we – gezien de omstandigheden –voor een digitale workshop. Het wordt een interactieve workshop, waarbij enkele opgenomen presentaties en een bezoek aan een dynamisch kustbeheerproject getoond worden. In onze ‘live studio’ zijn enkele onderzoekers, beheerders en leden van het organisatieteam aanwezig, die binnenkomende vragen zullen beantwoorden en in discussie zullen gaan over enkele prikkelende stellingen. Op deze manier hopen we elkaar ook dit jaar (digitaal) te ‘ontmoeten’!

Programma 16 september

13.30 uur - Opening en toelichting op het programma

13.35 uur - Dynamisch kustbeheer: terugblik en vooruitblik

In 2010 vond de eerste workshop dynamisch kustbeheer plaats. Wat hebben de jaarlijkse bijeenkomsten opgeleverd en hoe gaan we verder? (Ludolph Wentholt en Carola van Gelder)

13.45 uur - filmexcursie naar Delflandse kust.

14.00 uur - Dynamisch kustbeheer in de praktijk (subgroepen)

Er kan worden gekozen uit de volgende thema’s:
Dynamisch kustbeheer en het beheer van de waterkering
Dynamisch kustbeheer en natuur
Dynamisch kustbeheer en strandpaviljoen

14.30 uur - Wrap-up
Plenaire terugmelding van ervaringen uit de subgroepen
Afsluiting van het eerste deel van de workshop

14.45 uur - Pauze met beelden van 10 jaar workshops dynamisch kustbeheer

15.00 uur - Start tweede deel van het programma: Webinar Natuurlijk Veilig
 Introductie programma Natuurlijk Veilig
 Presentatie ‘Succesvol op gang brengen van duindynamiek’ (door Tjisse vd Heijde)
 Ruimte voor het stellen van vragen
 Presentatie ‘Duindynamiek en suppleties’ (door Albert Oost)
 Ruimte voor het stellen van vragen

15.45 uur - Afsluiting