Update Natuurlijk Veilig 2020

In september is de nieuwe Natuurlijk Veilig informatiedag. Dan vertellen we je wat de laatste stand van zaken is en krijg je volop de ruimte voor vragen, opmerkingen en het delen van suggesties. We kunnen ons voorstellen dat je je afvraagt wat we doen met die suggesties en ideeën. In dit artikel lees je er meer over.

Leaflet update 2019
©Natuurlijk Veilig

Wat we met jullie ideeën doen

De vorige informatiebijeenkomst vond plaats op 11 september in Castricum. Hij werd goed bezocht door onze stakeholders, convenantpartners en andere betrokkenen. We vroegen je daar ook naar ideeën om Natuurlijk Veilig te verbeteren en meer rekening te houden met ecologie in het suppletieprogramma. Concreet vroegen we je:

  • Welke ecologische vragen belangrijk zijn om te beantwoorden
  • Of het past bij een geplande suppletie, of waar je het anders zou willen uitvoeren
  • Hoe jouw vragen te beantwoorden zijn
  • Waarom juist deze vraag belangrijk is om te onderzoeken

En daarna ging iedereen naar huis. Wat gebeurde er met de ideeën? Petra Damsma, programmamanager: ‘Ik heb alle ideeën verzameld. Samen met het team hebben we bekeken welke haalbaar en uitvoerbaar zijn. Sommige ideeën of onderzoeksvragen pakken collega’s al in andere onderzoekprogramma’s op. Dat bevestigt nog maar eens de relevantie van het werk van de onderzoekers die hiermee bezig zijn.’

Natuurvisie op de kust?

Met welke suggesties gaan we wel aan de slag? Petra: ‘Er was een wens om te komen tot een ‘natuurvisie op de kust’. Noem het een ‘Natuur Basiskustlijn’. Ik deel die wens, maar als RWS-er stel ik mij hierin terughoudend op. Rijkswaterstaat voert het beleid uit, wij maken het niet. Maar ik juich het zeker toe als de convenantpartners, overheden als ministerie Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit of de provincies hieraan gaan werken.’

Waar Petra wel graag zelf mee aan de slag gaat, is de suggestie om suppleties in te zetten om de natuur te helpen. ‘Denk aan het artikel over de strandbroeders waarin gesuggereerd wordt met strandsuppleties broedplekken voor deze vogels te creëren. Ik vind het heel interessante ideeën waar ik graag iets mee wil doen. Maar dat is dus niet hetzelfde als een samenhangende visie over hoe het zou moeten’, vertelt ze.

Meer ecologische monitoring

In Castricum kwamen verder veel suggesties neer op een vraag naar meer ecologische monitoring. Ook Petra ziet dat het nog beter kan. Er zijn nog veel blinde vlekken over het leven in het kustfundament en hoe een suppletie daarop ingrijpt. ‘Harriëtte Holzhauer gaf het ook al eerder aan: we moeten een laagdrempelige ecologische monitoring en evaluatie koppelen aan onze suppleties. Dat onderzoek moeten we opnemen in bestaande programma’s zoals de WOT (Wettelijke Onderzoeks Taken, o.a. jaarlijkse monitoringschelpdierbestand) en de Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL), of koppelen aan de suppleties zelf.

Petra: ‘Wat lastig is om te bepalen, is of je met beperkte middelen toch betekenisvolle metingen en evaluaties kunt doen. Daar hoop ik de komende tijd met behulp van de collega’s achter te komen. Hopelijk kan ik daar in september meer over vertellen!’

Save the date: 16 september 2020

Informatiedag in een ander jasje

Helaas kan de informatiedag van Natuurlijk Veilig in september niet op de traditionele manier doorgaan. We zijn druk op zoek naar andere manieren om toch samen te komen. Denk aan online meetings. Voor de zomer verwachten we hier uitsluitsel over te kunnen geven.