De site van Natuur Veilig is vernieuwd!

De website van Natuurlijk Veilig is geactualiseerd. Op de site is nu meer over het project te lezen, is actuele informatie terug te vinden en kunnen bezoekers meer leren over de onderzoekslijnen en de onderzoekstechnieken die worden toegepast. Ook is de site opgefrist met nieuwe beelden en illustraties.

Screenshots site

Natuurlijk Veilig is een meerjarig samenwerkingsproject van Rijkswaterstaat, de Waddenvereniging, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland, Stichting De Noordzee, Stichting Duinbehoud, 12 Landschappen, Natuurmonumenten, PWN, Dunea en Waternet. Al deze partijen helpen bij het onderzoek naar zandsuppleties. Hierbij willen onderzoekers vooral weten welke gevolgen het opspuiten van het zand heeft op de natuur.

Verdere verdieping

De site biedt nu een verdere verdieping als het gaat over wat Natuurlijk Veilig is en wat er binnen het programma gebeurt. We geven meer informatie over de onderzoekslijnen duinen, wadden en vooroever. En omdat de partners zo’n belangrijke rol spelen bij het programma, is nu terug te lezen wat ze motiveert om als partner bij te dragen.
 

Nieuwe look

Naast de inhoud is de vormgeving aangepast en is de site voorzien van nieuwe look en actuele foto’s en illustraties. Zo biedt een tijdlijn duidelijk zicht op de voortgang van het project, is de site voorzien van een visualisatie van het project en worden nieuwsberichten voortaan voorzien van beelden. Met de vernieuwingen verwachten we de verschillende bezoekers beter te informeren over de voortgang, doelen en resultaten van Natuurlijk Veilig. We houden je op de hoogte!