'Convenantpartners hebben elkaar nodig'

11 partners zetten hun handtekening onder het Convenant van Natuurlijk Veilig. Maar wat betekent dat eigenlijk? En wat levert deze samenwerking eigenlijk op?

Portret Petra Damsma, Rijkswaterstaat
©Natuurlijk Veilig
Portret Petra Damsma, projectleider Natuurlijk Veilig

Rijkswaterstaat, Waddenvereniging, Vogelbescherming Nederland, Stichting De Noordzee, Stichting Duinbehoud, Vereniging Natuurmonumenten, LandschappenNL, Staatsbosbeheer en de waterleidingbedrijven Dunea, PWN en Waternet. Samen trekken ze op in Natuurlijk Veilig. Meedenken over de onderzoeksvragen geeft organisaties de mogelijkheid om antwoorden te krijgen op voor hen belangrijke vragen. Doordat het netwerk versterkt wordt, is het ook gemakkelijker om invloed uit te oefenen op de 4-jarige suppletieprogramma’s, en zo de belangen van hun achterban te behartigen.

Visie op kustbeheer
Petra Damsma, projectleider van Natuurlijk Veilig, geeft een voorbeeld. ‘Je kunt je voorstellen dat iedere partner net anders kijkt naar het beheer van de kust: Rijkswaterstaat kijkt naar de veiligheid, Stichting Duinbehoud naar de effecten op het hele duingebied, de Vogelbescherming kijkt uiteraard naar de vogels, en de Waddenvereniging is vooral geïnteresseerd in hoe het zich vertaald naar de Waddenzee. Bij het plannen en ontwerpen van een suppletie moeten daarin soms keuzes gemaakt worden. Dan is het goed als alle partners zich daarvan bewust zijn.’

Samen bereik je meer
Wat heeft Rijkswaterstaat eigenlijk aan de samenwerking met de convenantpartners? ‘De bijdrages van convenantpartners zijn heel belangrijk voor ons’, ziet Petra. ‘Voor ons betekent de deelname van organisaties zoals de Waddenvereniging en Natuurmonumenten dat we weten dat veel mensen onze beslissingen steunen. En dat we ook de juíste dingen doen voor een grote groep belanghebbenden. Het gaat ook om gebruikmaken van elkaars netwerken. Door samen te werken krijg je ook gewoon meer voor elkaar. Eendracht maakt macht.’


Meer bijdragen aan onderzoek
Ook leveren de natuurorganisaties en waterleidingbedrijven informatie die het onderzoeksprogramma kan helpen. Er zijn al organisaties die graag een grotere bijdrage willen leveren. ‘Als een partner denkt een waardevolle bijdrage te kunnen leveren, dan juichen we dat natuurlijk toe. Ze kunnen zich altijd bij mij melden en ik kom graag tekst en uitleg geven over wat we precies doen.’ Petra stelt vast: ‘Uiteindelijk hebben we elkaar nodig om samen tot het beste resultaat te komen. Ik ben blij met hoe we nu samen werken en kijk uit naar wat we nog gaan bereiken!’