‘Nieuwe ideeën helpen Natuurlijk Veilig verder’

‘We vinden het heel belangrijk dat de effecten van de kustsuppletie goed in beeld worden gebracht’, vertelt Lies van Nieuwerburgh, programmaleider bij de Waddenvereniging. Voor de Waddenvereniging is Natuurlijk Veilig niet zomaar een onderzoeksprogramma: het Waddengebied dreigt namelijk te verdwijnen als de zeespiegel stijgt.

Portret Lies van Nieuwerbrugh, Waddenvereniging
©Natuurlijk Veilig
Lies van Nieuwerburgh, programmaleider bij de Waddenvereniging.

Lies: ‘Veel van onze leden komen vaak op de Waddeneilanden en genieten van het wad. Het voor de toekomst veiligstellen van het gebied, is belangrijk voor ze. De Waddenvereniging staat voor het behoud en verbetering van het mooie natuurgebied. Als zandsuppleties met stijgende zeespiegel zullen toenemen, moeten we weten wat effecten zijn. Daarom zijn we betrokken bij Natuurlijk Veilig.’ Daarbij zoekt de vereniging bij voorkeur de samenwerking. ‘Onze ervaring is dat we op die manier de meeste invloed op beleid en onderzoek kunnen hebben. Het alternatief – een rechtszaak aanspannen – heeft meestal niet onze voorkeur.’ Twee jaar geleden zette de Waddenvereniging daarom een handtekening onder een tweede convenant en Lies is tevreden met hoe de samenwerking verloopt. ‘Wij zitten in het projectteam. Wat betekent dat wij direct meedenken met de verschillende onderzoeken. Onze ervaring daaruit is dat Rijkswaterstaat openstaat voor onze ideeën.’

Nadenken over budget
Lies: ‘Wel hebben we nu het idee dat het onderzoek op een kantelpunt is gekomen. Het onderzoek naar de vooroever levert nog niet op wat we wilden, namelijk zicht op hoe suppletie de ecologie beïnvloedt. Dat komt vooral door de budgettaire beperkingen waardoor onderzoekers niet vaak genoeg de zee op kunnen voor hun onderzoek. Maar ook voor de Waddenzee weten we nog niet wat de ecologische effecten zijn van zandsuppleties. Ik denk dat we moeten evalueren en nadenken over een groter budget voor dit onderzoek.’

Meer bewegingsruimte
Wat meer flexibiliteit in het onderzoeksplan is ook welkom vindt Lies. ‘We komen er nu achter dat bijvoorbeeld het ecologisch onderzoek op deze manier niet genoeg oplevert. De onderzoeksopzet staat dat een beetje in de weg. Dus wat meer bewegingsruimte om bijvoorbeeld nieuwe ideeën uit te proberen, zou welkom zijn. Het lijkt ons goed binnenkort te bekijken hoe het anders en beter kan en wat daarvoor nodig is.’ De Waddenvereniging benadrukt wel dat er een eerste stap in de goede richting is gemaakt om ecologische effecten in beeld te brengen. Of de stap voldoende groot is, zullen we zien.