Zeegaand onderzoek

Van 13 juni tot 7 juli is onderzoek uitgevoerd in de kustzone, met dank aan de onderzoekers van WMR en de Luctor van de Rijksrederij. Er zijn veel verschillende metingen gedaan. Op de foto’s kan je zien hoe dat in zijn werk gaat. Er is plankton verzameld, bodemdieren en vissen gevangen, en informatie verzameld over het water en de bodem.

Nu moeten de verzamelde monsters geanalyseerd worden. Daarna worden alle verzamelde gegevens met elkaar in verband gebracht, om te onderzoeken wat van belang is voor de natuur in de kust en of dat beïnvloed wordt door zandsuppleties. De tussenresultaten worden begin 2018 verwacht.
Klik hier voor een interview op strand met Cor Schippers (RWS) en Ralf van Hal (WUR).