Informatiedag Zandsuppleties en Natuur

Woensdag 12 september houdt Natuurlijk veilig in Hoek van Holland (De Zeetoren) een informatiedag over zandsuppleties en de effecten op de natuur. Tijdens deze bijeenkomst vertellen we de aanwezigen over de stand van zaken van het onderzoek, het veldwerk (m.v.t.  de vooroever en de duinen) en het raakvlak met ander kustonderzoek. In de middag bespreken we in interactieve deelsessies de programmering en uitvoering van  suppleeties, de effecten van suppleties op de duinen en de relatie tussen morfologie en ecologie.