1e veldmetingen Natuurlijk Veilig afgerond

Tussen 13 juni en 7 juli vonden langs de Noord-Hollandse kust de eerste veldmetingen plaats naar de effecten van zandopspuitingen op de natuur. Onderzoekers deden deze metingen in Ter Heijde, Castricum en op Texel en Ameland. Ze zijn onderdeel van een onderzoek van het project Natuurlijk Veilig.

Meer inzicht in de kustnatuur

De resultaten van de eerste metingen verwachten we begin 2018. Het volledige onderzoek ronden we over 5 jaar af. Dan hopen we onder andere te weten welke bodemvissen langs de Noord-Hollandse kust voorkomen, hoeveel vissen in het water leven, welk voedsel daar aanwezig is en wat de kenmerken zijn van de ondiepe zone in de zee. We hopen dan ook te weten of er grote verschillen zijn langs de kust en hoe we zandsuppleties in kunnen zetten voor het behoud van deze natuur.