Informatiedag zandsuppleties 2017

Maandag 15 mei houdt Rijkswaterstaat in Huisduinen (Fort Kijkduin) een informatiedag over zandsuppleties en de effecten op de natuur. Tijdens deze bijeenkomst vertellen we over ons plan van aanpak voor 2016 - 2020. Ook vertellen we de aanwezigen over de stand van zaken van het onderzoek, het veldwerk dat start in juni 2017 en het raakvlak met ander kustonderzoek. In de middag bespreken we in interactieve deelsessies het aanstaande onderzoek dat we uitvoeren op de wadden, in het water van de vooroever en in de duinen.