Op deze pagina vindt u relevantie documentatie over Natuurlijk Veilig. Ook vonden er voorafgaand aan het project 'Natuurlijk veilig' diverse andere projecten plaats die te maken hebben met de zorg voor onze kustlijn. De documentatie over deze projecten vindt u hier terug.

29 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Resultaten Ecologisch Gericht Suppleren I

Rapport | 12-05-2017

Ecologische effecten van kustsuppleties

Dit rapport beschrijft de vraagstukken voor de komende vijf jaar voor mogelijke effecten van zandsuppleties op de ecologie van de ...

Rapport | 12-05-2017

Het vogelonderzoek

Langs de hele Nederlandse kust komen vogelsoorten voor die hinder kunnen ondervinden van zandsuppleties. Suppletieactiviteiten ...

Brochure | 12-05-2017

Ecologisch onderzoek naar zeereep

Van 2010 tot en met 2014 is er onderzoek gedaan naar de hoeveelheid en het effect van verstuivend zand in de zeereep. Het proces ...

Brochure | 12-05-2017

Studie naar het bodemleven in het strand

Tijdens een strandsuppletie worden alle aanwezige dieren bedolven onder het zand. De vraag is hoe lang het duurt voordat het ...

Brochure | 12-05-2017

Onderzoek naar effecten van suppleren op het kustecosysteem

Deze brochure biedt inzicht in hoe zandsuppleties in de nabije toekomst optimaal kunnen bijdragen aan de hoogwaterveiligheid, met ...

Brochure | 12-05-2017

Studie naar het bodemleven van de vooroever

In de periode van 2010 tot en met 2011 is door Rijkswaterstaat voor de kust van Ameland een grote suppletie van 4,7 miljoen ...

Brochure | 12-05-2017

Meetplan vooroever

Dit rapport beschrijft de meetstrategie, de meetmethoden, de te meten variabelen (vis, benthos en omgevingsvariabelen) en de ...

Rapport | 12-05-2017

Plan van aanpak - Effecten op duinen

Plan van Aanpak op hoofdlijnen van effecten van suppleren op het kustduingebied onder EGS II.

Rapport | 09-05-2017

Ga naar