Duindata voor dynamisch duinbeheer

Onze duinen beschermen ons tegen de Noordzee. Het is belangrijk dat we ze goed onderhouden. Daar kan de juiste informatie goed bij helpen. De duindata die voor Natuurlijk Veilig (en ook het onderzoek dat daaraan voorafging) is verzameld, staat nu op één plek. Want ook voor beheerders is het superrelevant.

Weten hoe het duin zich gedraagt

Dynamiek in duinen is van veel factoren afhankelijk. Het beheer, de manier van suppleren en nog veel meer. Om zeker te weten hoe onze duinen zich gedragen, moeten we dus informatie verzamelen. Daar zijn we in 2009 mee begonnen door hoogtekaarten en luchtfoto’s van de Nederlandse kust te analyseren. Die data is nu openbaar beschikbaar.