Ecologisch onderzoek naar zeereep

Van 2010 tot en met 2014 is er onderzoek gedaan naar de hoeveelheid en het effect van verstuivend zand in de zeereep. Het proces van verstuiving is niet alleen van groot belang voor het meegroeien van de zeereep en het achterliggende duingebied met de zeespiegelstijging maar ook voor de planten en dieren die in de zeereep voorkomen en de chemische samenstelling van de bodem en de vegetatie.