Onderzoek naar effecten van suppleren op het kustecosysteem

Deze brochure biedt inzicht in hoe zandsuppleties in de nabije toekomst optimaal kunnen bijdragen aan de hoogwaterveiligheid, met behoud en ontwikkeling van de natuurwaarden van de kust.