Ecologische effecten van kustsuppleties

Dit rapport beschrijft de vraagstukken voor de komende vijf jaar voor mogelijke effecten van zandsuppleties op de ecologie van de Nederlandse kust. Dit rapport bestaat uit 3 delen. Deel A beschrijft de beschikbare kennis over de ecologische effecten van suppleties. Deel B beschrijft de kennishiaten daarin. Deel C is het uitvoeringsplan, ofwel het plan van aanpak voor 2017-2021.