De duinen en de stranden vormen onze belangrijkste bescherming tegen de zee. Maar door wind, zee en stroming verandert de kust voortdurend. Sommige stranden worden breder, andere juist smaller. Onder water liggen zandbanken steeds op net andere plekken. Op de lange termijn verdwijnt zand van onze stranden. Dat is een natuurlijk en dynamisch proces. We willen deze dynamiek behouden, maar tegelijkertijd ook de erosie bespreken om mensen en kustnatuur te beschermen.

Zandsuppletie

Door nieuw zand aan te brengen, houden we de kustlijn intact, de natuur in beweging en de mens beschermd. We houden hierbij scherp in de gaten wat de gevolgen van ons handelen zijn. Dat doen we door samen met 11 partners de gevolgen van zandsuppletie op de natuur te onderzoeken.

Nieuws

Meer nieuws